• www.olecko.info

  • www.olecko.info

  • www.olecko.info

  • www.olecko.info

  • www.olecko.info

www.olecko.info

Olecko - historia, geografia, mapy, artykuły, dokumenty ...

Więcej fotografii do tekstu: Działalność niepodległościowa z lat 1946-1947 w Olecku wydobyta z mroków historii


Opracował Józef Kunicki za zgodą autorów: Danuta Kaszlej, Zbigniew Kaszlej

Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Augustowie
II Liceum Ogólnokształcące Aleja Kardynała Wyszyńskiego 1
Augustów 16-300
Tel.  507 248 628
http://akklub.pl
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.