• www.olecko.info

  • www.olecko.info

  • www.olecko.info

  • www.olecko.info

  • www.olecko.info

www.olecko.info

Olecko - historia, geografia, mapy, artykuły, dokumenty ...

User Rating:  / 7
PoorBest 

Folwark Lassek

Z Olecko w kierunku północno ? zachodnim prowadziła ulica o nazwie Lassek Weg (obecnie Leśna). Przez wiele lat tędy prowadziła główna droga do Sedrank, Gołdapi i dalej na północ. Z tego powody, że szczególnie dla dużych zaprzęgów konnych przejazd koło Sedraneckiego Wzgórza był utrudniony znacznymi różnicami wysokości oraz rozciągał się tam teren podmokły. Dopiero w połowie XIX wieku zbudowano groble, mosty i wybudowano szeroką drogę wzdłuż linii brzegowej jeziora Oleckie Wielkie z odgałęzieniem do Bakałarzewa.

Sedranki

Lassek to dawny folwark położony nad Jeziorem Sedraneckim. Folwark na mapach oznaczany był także jako Sedranki lub Lengowen, a Jezioro Sedraneckie do połowy XIX wieku nazywane było Lassek.

Nad Jeziorem Sedranckim. Zdjęcie z ksiązki ?Treuburg

Nad Jeziorem Sedranckim. Zdjęcie z ksiązki ?Treuburg"

Lassek - nad Jeziorem Sedraneckim. Zdjęcie z ksiązki ?Treuburg

Nad Jeziorem Sedranckim. Zdjęcie z książki Treuburg. Ein Grenzkreis in Ostpreußen Red. Klaus Krech. Kommisions-Verlag G. Rautenberg, 1990.

Lassek - nad Jeziorem Sedraneckim. Zdjęcie z ksiązki ?Treuburg

Lassek - nad Jeziorem Sedraneckim. Zdjęcie z książki Treuburg. Ein Grenzkreis in Ostpreußen Red. Klaus Krech. Kommisions-Verlag G. Rautenberg, 1990.

Pierwsze informacje o tym miejscu pojawiają się w 1704 roku. Burmistrz Olecka, Albrecht Dzingel, otrzymał przy granicy z Łegowem nad strumykiem Pluskwianka (dzisiejsza nazwa Matlak), dwie włóki i 15 morgów z prawem wolnego połowu ryb na własne potrzeby w Jeziorze Sedraneckim. Było to nadanie w ramach osadnictwa szkatułowego. Jego nazwa wywodzi się stąd, że dochody pochodzące z kolonizacji wpływały wprost do szkatuły książęcej, umożliwiając ówczesnemu władcy pruskiemu uniezależnienie się finansowe od stanów pruskich i wystawienie silnej armii, podstawy suwerennych i absolutnych rządów w Prusach Książęcych.
Po 6 latach wolnych od opłat miał płacić od dnia Św. Marcina 1711 r. od każdej włóki po 10 marek czynszu. Niski wymiar czynszu miał być skutkiem zlej jakości gleby na tym terenie. Gdyby zechciał hodować dodatkowo pszczoły, powinien zapłacić rocznie 30 szylingów od jednego ula.

Widok na majątek Lassek. Zdjęcie z ksiązki ?Treuburg

Herrmann Lenski (1817-1891) i jego żona Auguste z domu Regge

Herrmann Lenski (1817-1891) i jego żona Auguste z domu Regge (1829-1896), dawny właściciel majątku Lassek z wnuczką Ilse Lenski, później wdowa Tolsdorff / Lehnhardt, mężatka Bruno Wachsmanna (Starosty Oleckiego w latach 1921 - 1934)), w parku dworskim Lassek (Seedranken) w 1890. Zdjęcie z książki  Treuburg. Ein Grenzkreis in Ostpreußen Red. Klaus Krech. Kommisions-Verlag G. Rautenberg, 1990.

Majątek w XIX wieku należał do rodziny von Lenski.

Mjątek Lassek

Rodzina Dziengel - przedwojennych właścicieli majątku.

Przed I wojną światową folwark nazywany był Mały Lasek, obejmował 120 ha ziemi, z czego 6 ha lasu, posiadał 12 koni, 2 woły, 49 sztuk bydła, 40 owiec i 20 świń. Gospodarstwo było nowoczesne i wyposażone w młocarnię, piłę tarczową i młyn z napędem uruchamianym siła wiatru.

Ślady fundamentów majątku Lassek w 2010 roku.

Lassek 2011

Ślady fundamentów majątku Lassek w 2010 roku.

W czasie I wojny światowej na pobliskich polach toczyły się walki. Wojska rosyjskie splądrowały i zniszczyły majątek. Po wojnie został odbudowany i był w posiadaniu rodziny Dziengelow. Zniszczenia z okresu II wojny światowej były jeszcze większe bo po majątku pozostały tylko zarysy fundamentów dworu i budynków gospodarczych oraz mały cmentarz na jeziorem.

Jezioro Sedraneckie

Jezioro Sedraneckie 2010