User Rating:  / 0
PoorBest 

Projekt ?Platforma współpracy ? EGO SA? finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej.

  1. Badanie ruchu turystycznego Polski Północno-Wschodniej. Raport z badań 
  2. Ekspertyza w zakresie możliwości tworzenia i rozwoju wspólnego produktu turystycznego na terenie Polski Północno-Wschodniej (Miasto Ełk, Gmina Gołdap, Gmina Olecko, Miasto Suwałki oraz Miasto Augustów) wraz z programem marketingowym oraz planem operacyjnym.
  3. ?Analiza i diagnoza stanu istniejącego?
  4. Raporty z badań ?Potencjał turystyczny regionu EGO SA? oraz ?Potrzeby w zakresie szkolenia zawodowego kadr zatrudnionych w turystyce.  
  5. Raport z badań inwentaryzacyjnych w zakresie potencjału turystycznego obszaru EGO SA.  
  6. Raport z badań pomysłów na nowe produkty turystyczne oraz działające produkty turystyczne z punktu widzenia popytu i podaży na terenie Polski Północno-Wschodniej? oraz ?Raport z badania w zakresie możliwości i potrzeb inwestycyjnych w zakresie zagospodarowania turystycznego, kierowane do burmistrzów, wójtów, prezydentów miast oraz służb inwestycyjnych czy planistycznych w regionie.