Szczecinki widok na zachód - 2009

Czekaj - trwa ładowanie grafiki [800KB].
Jeżeli masz problemy z wyświetlaniem zdjęć, prawdopodobnie nie masz zainstalowanego oprogramowania Java.

W 1556 roku wieś założył Albrecht Szczeciński ( Czezinsky). W 1563 roku Albrecht von Hohenzollern za długotrwałą i wierną służbę nadał dobra na prawie lennym Albrechtowi Ciecińskiemu (Albrecht Czezinsky), którego żoną była Małgorzata z von Egloffsteinów. Odbiorca nadania musiał dobrze służyć księciu, bowiem otrzymał 33 łany lasu. Po 15 latach wolnizny szlachcic miał odbyć jedną służbę rycerską. Nazwa dóbr wywodziła się od nazwiska pierwszego właściciela, a zapisywano ją Zezinski, Tzetzinsken, a w XVII wieku – Sczecinken lub Zinnenbergk. Dobra szlacheckie istniały już co najmniej od 1561 roku, kiedy wspomniano je przy opisie granic wsi Borawskie.
W 1601 roku dobra należały do Wolffa von Ölsniza, który gospodarował na 33 łanach ziemi). a chłopskie domy stanęły przy jednej ulicy. Od chwili założenia Szczecinki wchodziły w obręb parafii margrabowskiej.
W 1634 roku w Szczecinkach zamieszkiwał Simon Stawinsski.
Od 1809 roku do około 1849 we wsi funkcjonował sąd patrymonialny podporządkowany parafii oleckiej.
W roku 1774 powstała we wsi szkoła powstała. Na przełomie XVIII i XIX wieku Szczecinki były wymieniane jako wieś szlachecka. W roku 1905 powstał w Szczecinkach duszpasterski obwód kaznodziejski, należący do parafii Mieruniszki. W 1938 roku we wsi było 296 mieszkańców. Według urzędowych statystyk jeszcze w latach 1907-1912 na 1800 parafian obwodu szczecineckiego ludności pochodzenia polskiego było tysiąc.

Dopiero w okresie akcji germanizacyjnej z lat trzydziestych XX w. wieś otrzymała niemiecką nazwę Eichhorn, dla upamiętnienia niemieckiego generała, bohatera Prus Wschodnich z okresu I wojny światowej. Wcześniej używano nazw Szczeczinken oraz Zinnenberg.

W 1905 roku z parafii oleckiej wydzielono okręg duszpasterski w Szczecinkach z własnym kaznodzieją, należący do parafii w Mieruniszkach.. Parafia w tej miejscowości powstała dopiero w 1913 roku a kościół – wybudowany w latach 1927/1928 – konsekrowano 18 grudnia 1928 roku.

Powrót

Olecko.info Ostatnia zmiana: 18-10-2009 J. Kunicki