• www.olecko.info

  • www.olecko.info

  • www.olecko.info

  • www.olecko.info

  • www.olecko.info

www.olecko.info

Olecko - historia, geografia, mapy, artykuły, dokumenty ...

 

 25 lecie Internetu w Olecku

Błyskawiczna kariera Internetu przerosła najśmielsze oczekiwania entuzjastów masowej komputeryzacji. Dla coraz liczniejszej rzeszy użytkowników Internet to największy wynalazek od czasów Gutenberga i spełnienie marzeń o globalnej wiosce. Informacja, która dotychczas docierała do nas jako słowo pisane, dźwięk lub obraz telewizyjny, zaczyna krążyć coraz szybciej. Świat staje się jeszcze mniejszy. Trudno dzisiaj wyobrazić sobie życie bez komputerów i Internetu. To, co do niedawna było tylko udziałem wąskiej grupy ludzi, dziś staje się koniecznością wielu. Rzeczywistość ta dotyka szczególnie ludzi młodych, wkraczających dopiero w życie. Dziś umiejętność posługiwania się komputerem i korzystania z Internetu staje się kanonem wykształcenia.
Dlaczego tak się stało? Dlaczego koniecznością naszych czasów staje się znajomość podstaw informatyki? Odpowiedzieć można na te pytania bardzo krótko, ponieważ ułatwia to życie i kontakty międzyludzkie. Pokazuje nam to codzienne życie. Dostęp do sieci Internet jest szczególnie potrzebny w małych miejscowościach. Umożliwia dostęp do wielu interesujących miejsc na świecie. Tworzy okazję do poznania nowych ludzi i ich kultury.
W 1995 r. Marc Andreessen tworzy Netscape Navigator, w swoim czasie najpopularniejszą przeglądarkę internetową, zdobywającą do 80 procent rynku. W lipcu Microsoft ogłasza wprowadzenie Microsoft Network, MSN, usługi online z oprogramowaniem dostępnym w każdej kopii Windows 95. Rozpoczyna się rywalizacja między Netscape Navigator a Internet Explorer. Pojawia się RealAudio, technologia przesyłania ciągłej transmisji dźwiękowej przez Internet. W październiku Sun ogłasza język programowania Java, do dziś jedno z najbardziej popularnych narzędzi internetowych programistów. Firma Procter & Gamble staje się pierwszym dużym reklamodawcą internetowym, który zamierza płacić nie za „spojrzenia" (eyeballs), ale za „kliknięcia" (click-throughs) na baner reklamowy.

10 kwietnia 1995 r. do gniazdka telefonicznego w Liceum Ogólnokształcącym w Olecku nauczyciele Jacek Monkiewicz i Józef Kunicki podłączyli pierwszy komputer z modemem. Połączenie z serwerem Fundacji Internet dla Szkół (IDS), realizowano za pomocą modemu o przepustowości (wówczas standardowej) kilka tysięcy razy mniejszej od typowej dla współczesnych domowych łączy internetowych czy tej dostępnej we współczesnym telefonie komórkowym. Dziś maila w dowolny zakątek świata można napisać i wysłać w kilka sekund. Wtedy sprzęt komputerowy i całe oprogramowanie trzeba było instalować od podstaw. Oleckie liceum było jedną z pierwszych szkół średnich w Polsce z dostępem do sieci Internet. W programach nauczania nie było jeszcze nic o sieci Internet, a w czasopismach komputerowych pojawiały się pierwsze artykuły na ten temat.

Pierwsze zdjęcia z satelity Meteosat w 1995 r.

Pierwsze komputery z dostępem do Internetu w 1995 r.

Na początku pomoc i wsparcie uzyskaliśmy od dyrektora liceum Waldemara Wasilewskiego, który udostępnił odpowiednio zabezpieczone dwa pomieszczenia. Napisaliśmy do kilkudziesięciu przedsiębiorców i instytucji z prośbą o pomoc finansową. W gronie pierwszych sponsorów byli: Optimus oddział w Ełku - 100 złotych, - Studio Komputerowe „Roma” w Olecku - 600 złotych, Państwowy Zakład Ubezpieczeń oddział w Ełku - 200 złotych. Od sponsorów prywatnych z naszego miasta uzyskaliśmy 600 złotych. Kurator Oświaty w Suwałkach - Jarosław Zieliński, przyznał nam 5000 złotych (zakupiono komputer z procesorem Pentium 60) a burmistrz Olecka Andrzej Kisiel - 2000 złotych. Za te pieniądze kupiliśmy komputer i drukarkę atramentową. Dzięki temu uczniowie i nauczyciele mogli korzystać z dostępu do sieci Internet.

Strona WWW serwera Fundacji Internet dla Szkół (IDS) i Węzła Edukacyjnego IDS w Olecku.

Strona WWW Węzła Edukacyjnego IDS w Olecku.

Zorganizowaliśmy koło dla uczniów zainteresowanych siecią. Uczniowie zapoznawali się z obsługą nowych programów, uczyli się języka HTML, poznawali budowę komputerów, dbali o niezawodność sprzętu. Udzielali cennych wskazówek innym uczniom, pomagając im zapoznać się z tajnikami programów.
Rada Programowa IDS przyznała nam usługę „call-back” czyli możliwość połączenia z serwerem idsserv.waw.ids.edu.pl za pomocą linii telefonicznej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i darmowe korzystanie do 8 godzin tygodniowo. Pierwsze e-maile, przy pomocy programu Eudora wysłaliśmy do dr Jacka Gajewskiego z Rady programowej IDS. Bezcennych uwag technicznych na temat połączeń telekomunikacyjnych udzielał nam Sławomir Metelski.

Opracowaliśmy i umieściliśmy w sieci pierwsze strony WWW liceum. Były pod adresem: http://idsserv.waw.ids.edu.pl/ids/school/loolecko. Znalazły się na nich i informacje o szkole, o naszej miejscowości i regionie. Uczniowie przystąpili do redagowania internetowej gazetki, w której pisali artykuły o swoich zainteresowaniach i pasjach.

Pierwsze strony WWW Liceum Ogólnokształcącego w Olecku w 1995 r.


Udowodniliśmy, że Internet potrzebny jest właśnie takim szkołom jak nasza, położonym z dala od ośrodków naukowych, że potrafimy go dobrze wykorzystać.
28 sierpnia 1995 r. zwróciliśmy się do Rady Programowej Internet dla Szkół z prośbą o rozpatrzenie projektu utworzenia w naszej miejscowości Węzła Edukacyjnego IDS.
Otrzymaliśmy liczne gratulacje i życzenia w języku polskim i angielskim. Uczniowie utrzymywali stałą korespondencję z przyjaciółmi z całego świata. Szczególnie mile naszą obecność w Internecie odbierali dawni mieszkańcy Olecka i absolwenci naszego liceum - pozdrawiając profesorów, pisali o swoich radościach i problemach, udzielali nam cennych technicznych wskazówek.
Napisał do nas kanadyjski dziennikarz z „Calgary Herald Tribun” o nazwisku Olecko, pytając jak to jest możliwe, że gdzieś daleko na świecie jest miasto, które nosi taką samą nazwę jak jego nazwisko. Z podobnym problemem zwrócił się mieszkaniec Australii o nazwisku Elkus (tym razem pytanie dotyczyło Ełku). Były też liczne listy z prośbą o znalezienie przodków mieszkających w naszym regionie.
Na serwerze liceum udostępniliśmy miejsce nauczycielom z innych szkół, którzy razem z uczniami wykonali strony WWW: szkoły Podstawowej nr 1 w Olecku - Ewa Łapszys, Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych - Juliusz Uss, Zespół Szkół Technicznych - Zdzisław Grodzki, I Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku - Dariusz Popczyński, Szkoły Podstawowej w Mazurach - Jan Blaut.

Pierwsza strona WWW Szkoły Podstawowej nr 1.

Pierwsza strona hotelu „Skarpa” w Olecku.

Nauczyciele z Liceum Ogólnokształcącego w Puńsku (z litewskim językiem nauczania), również przygotowali stronę WWW z informacjami z życia ich szkoły w języku polskim i litewskim. Przyczyniło się to do zbliżenia i lepszego poznania młodzieży polskiej i litewskiej w naszym regionie. Podobna współpraca nawiązana została z uczniami narodowości polskiej i ukraińskiej z Liceum Ogólnokształcącego w Węgorzewie. Wyrazy uznania i gratulacje otrzymaliśmy z Ambasady Ukrainy w Warszawie. Znany tygodnik litewski „Ausra” (wydawany w języku litewskim), korzystając z naszej pomocy publikował na naszym serwerze kolejne numery swojego pisma.

Strona WWW wydawnictwa „Ausra”

Po koniec 1995 r. z naszego serwera korzystali następujący użytkownicy z Olecka: Liceum Ogólnokształcące, Społeczne Liceum Ogólnokształcące, Wszechnica Mazurska, Zespół Szkół Zawodowych, Zespół Szkół Rolniczych i Szpital Powiatowy w Olecku, Oleckie Centrum Kultury w Olecku, Punkt Informacji Turystycznej w Olecku oraz Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku.
Na naszych stronach WWW umieszczaliśmy informacje o Urzędzie Miejskim w Olecku. Praca była wykonywana społecznie. Dzięki temu uzyskaliśmy fundusze na zakup nowego komputera - ADAX Celeron 600 za 2 000 zł.

Informacje o Olecku na stronie WWW Liceum Ogólnokształcącego w Olecku.

12 stycznia 2000 roku zarejestrowano domenę um.olecko.pl oraz zakupiono hosting. Alicja Żementowska (Mieszuk) i Józef Kunicki opracowali pierwszą stronę WWW Urzędu. 5 października 2000 roku zarejestrowano domenę www.olecko.pl. 3 maja 2003 roku zamieszczono pierwszą informację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Olecku.

Wykonaliśmy strony WWW Urzędu Wojewódzkiego w Suwałkach. Praca była wykonywana społecznie. Dzięki temu uzyskaliśmy fundusze na zakup dwóch komputerów P 166 za 13 540 zł.

Strony WWW Urzędu Wojewódzkiego w Suwałkach.

Strony WWW Suwalskiego Parku Krajobrazowego.

Po wyposażeniu pracowni w komputery uzyskaliśmy pomoc z Kuratorium Oświaty w Suwałkach na zakup stolików. Drzwi antywłamaniowe do pracowni o wartości 2 600 zł otrzymaliśmy, jako dar od Wiesława Krzykwy z Firmy Stollar. Zasłony na okna o wartości 2 100 złotych, zakupiliśmy z pieniędzy uzyskanych od Kazimierza Iwanowskiego za przygotowanie i prowadzenie stron WWW Ośrodka Szkoleniowo - Wypoczynkowego "Skarpa". Założenie instalacji alarmowej sfinansował Komitet Rodzicielski Liceum Ogólnokształcącego w Olecku. Właściciel firmy „Agromasz” z Olecka - Bogdan Chomicz zakupił do pracowni pierwszą kamerę internetową. Pieniądze na założenie sieci w pracowni uzyskaliśmy od Starosty Powiatu olecko - gołdapskiego - Alozjego Jurczaka, za prowadzenie serwisu internetowego.

W listopadzie 1995 r. wspólnie z Aliną Stęperską (koordynatorem edukacji informatycznej w województwie) zorganizowane zostało spotkanie dla 26 nauczycieli informatyki, którzy pierwszy raz mieli możliwość zapoznania się z siecią Internet.
15 stycznia 1996 r. złożyliśmy projekt do Fundacji Stefana Batorego pod nazwą „Edukacja w Internecie”. Projekt został podpisany przez Radę Programową w składzie: Alina Stęperska (przedstawicielka Kuratorium Oświaty i Wychowania w Suwałkach oraz Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Suwałkach, Józef Kunicki (nauczyciel liceum w Olecku), Tomasz Łaskowski (przedstawiciel Wszechnicy Mazurskiej), Jacek Monkiewicz (nauczyciel liceum w Olecku), Leszek Olszewski (wicedyrektor liceum w Olecku).

W 1996 r. na serwerze Liceum Ogólnokształcącego w Olecku zamieszczono pierwsze informacje w internecie o powiecie oleckim.

9 grudnia 1999 r. została zarejestrowana domena powiat.olecko.pl oraz zakupiono nowy hosting. W styczniu 2000 r. Urszula Nejfert, Krystyna Wiszniewska i Józef Kunicki opracowali strony WWW Starostwa Powiatowego w Olecku.

W 1996 r. otrzymaliśmy list od Konsula Generalnego Polski w Strasburgu, z prośbą o szybkie przesłanie dokumentów z Urzędu Wojewódzkiego w Suwałkach. Pewnie dłużej trwało przekazanie ich z Suwałk do Olecka niż później przez sieć Internet z Olecka do Strasburga.
Warto też wspomnieć, że na podstawie decyzji Zarządu Fundacji dla Polski (Fondation de France) z dnia 18 czerwca 1996 r. nasz projekt „Internet w nauczaniu” został zatwierdzony i otrzymaliśmy dotację w kwocie 9800 franków francuskich. Pieniądze zostały przeznaczone na zakup komputera z procesorem Pentium 133.
6 grudnia 1995 r. uczestniczyliśmy w programie Telewizji „Infomania. Internet w Jedynce” biorąc udział w internetowym czacie. W konkursie uzyskaliśmy główną nagrodę w postaci programu komputerowego Windows 95.

29 maja 1996 r. uczestniczyliśmy w programie TVP „Internet w Jedynce” biorąc udział w internetowym chacie.

W 1996 r. byliśmy współorganizatorami Ogólnopolskiej Akcji Wakacje z IDS sponsorowanej przez firmę Microsoft, Fundację Internet dla Szkół i Fundację Stefana Batorego. Uczniowie naszej szkoły aktywnie uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych w Kaletce koło Olsztyna.
Tak w „Gazecie Oleckiej” napisała o tym uczestniczka spotkania Justyna Baranowska: „Z naszej szkoły byli to: Martyna Lubecka, Małgorzata Jacewicz, Justyna Baranowska i Tomasz Uss oraz opiekun pan Juliusz Uss. Była to jedyna grupa z północno-wschodniej części Polski.
Zgrupowanie odbyło się w dniach od 25 do 31 sierpnia w ośrodku wczasowym w Nowej Kaletce w pobliżu Olsztyna. Uczestniczyło w nim około 100 uczniów i nauczycieli z całej Polski. Rangę obozu podkreśliła obecność byłego premiera Polski pana Waldemara Pawlaka, który uczestniczył w oficjalnym otwarciu obozu internautów. Jeden z uczestników obozu na wieść o tym, że na obozie są reprezentanci z Olecka, zdumiony i pełen podziwu powiedział: „Wszędzie to Olecko”. Co znaczą te słowa? Czy nie to, że nasze miasto i my stajemy się znaczącą częścią społeczeństwa naszego kraju? Dzięki Internetowi wielu ludzi na świecie usłyszy o naszym małym Olecku, a młodzież naszego liceum wkroczy w XXI wiek z inicjatywą i odpowiednim przygotowaniem, gotowa do podjęcia nowych zadań”.

24 stycznia 1997 r. Józef Kunicki i Jacek Monkiewicz zostali nominowani do tytułu „Olecczanin Roku 1996”. Nauczyciele w kolejnych latach otrzymywali nagrody ministra Edukacji Narodowej, Kuratora Oświaty i Dyrektora.


Pierwsze strony WWW Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku.

Pierwsze strony WWW Zespołu Szkół Technicznych w Olecku.

Oleckie liceum, jako jedną z ośmiu szkół z Europy Centralnej i Wschodniej, zaproszono do udziału w projekcie Komisji Europejskiej pod nazwą „Web for School - training course for Eastern Countries”. Projekt umożliwiał przeszkolenie nauczycieli i uczniów z wybranych szkół w Europie z zakresu Internetu. Po zdobyciu odpowiedniej wiedzy wszyscy przeszkoleni, mieli w najbliższej przyszłości wspólnie stworzyć bazę elektronicznych materiałów edukacyjnych.

Nauczyciele Józef Kunicki i Jacek Monkiewicz na Uniwersytecie w Tartu (Estonia) w 1996 r.

W dniach 20 - 25 listopada 1996 r. przyszedł czas na przedstawicieli oleckiego liceum - nasze szkolenie odbywało się w estońskim uniwersytecie w Tartu. Odbyła się tam konferencja nauczycieli z krajów Europy Środkowej i Wschodniej. W spotkaniu tym brali udział nauczyciele z Liceum Ogólnokształcącego w Olecku: Józef Kunicki, Jacek Monkiewicz i Leszek Olszewski. „Miasto pełne zieleni, rozrzucone malowniczo nad brzegiem rzeki. Wąskie uliczki pną się w górę. Trochę murowanych domów w śródmieściu, przed nimi kamienne chodniki, a dalej ratusz i okazały gmach Uniwersytetu” - tak opisywał w 1852 r. Benedykt Dybowski, Polak, student biologii, zesłaniec i badacz Syberii. Po wielu latach od tamtych czasów, miasto jest nadal największym ośrodkiem naukowym w Estonii. Szczególnie aktywne jest Centrum Komputerowe wyposażone w nowoczesny sprzęt i stałe połączenie z Internetem, kierowane przez Anne Villems. Uczestnicy mogli nauczyć się nowych zastosowań Internetu w edukacji, pisania programów w HTML i tworzenia stron WWW. Ciekawym doświadczeniem była wideokonferencja, polegająca na połączeniu przy użyciu kamer wideo i komputerów z wykładowcami z fińskiego uniwersytetu w Turku, w której nauczyciele brali aktywny udział. Szybkie połączenia z siecią pozwoliły na uzyskanie wielu interesujących informacji. Organizatorzy zapewnili doskonałe warunki pobytu. Był też czas na poznanie historii uniwersytetu i miasta.

Nauczyciele Józef Kunicki i Jacek Monkiewicz na Uniwersytecie w Tartu (Estonia) w 1996 r.

Wcześniej nauczyciel z oleckiego liceum Jacek Monkiewicz brał udział w konferencji w Dublinie, podczas której prezentowano placówki z całej Europy uczestniczące w programie. Spotkał się tam z przedstawicielem amerykańskiego programu ThinkQuest, który pamiętał olecką szkołę. Była jedyną szkołą z Europy Środkowowschodniej, która uczestniczyła w ogólnoświatowym konkursie CyberFair, organizowanym przez Amerykanów.

18 marca 1997 r. nasz kolejny „Projekt rozwoju Węzła Edukacyjnego IDS Olecko” w programie „Web for Schools” uzyskał grant 9000 ECU - w wysokości 34 000 zł. Umowa została podpisana 16 lipca 1997 r. Pieniądze przeznaczono na zakup: dwóch komputerów Pentium 166 MMX, Pentium II-233, koncentrator oraz skanera ColorPage. Węzeł edukacyjny (http://olecko.ids.pl) ułatwiał dostęp do sieci szkołom z Polski północno-wschodniej. Nauczyciele po sporządzeniu odpowiedniego wniosku mogli otrzymać modemy, które dostarczyła Fundacja „Internet dla Szkół”. Na początek zostało podłączonych 35 szkół, a potem następne. Razem do serwera dostęp uzyskało 50 szkół oraz założono ponad 150 kont e-mail. Współdziałając z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Suwałkach przygotowaliśmy 5 szkoleń dla nauczycieli informatyki na temat sieci Internet i tworzenia stron WWW.

Lista szkół podłączonych do "Węzła edukacyjnego IDS w Olecku" w 2002 r.: Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Augustowie, Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych w Augustowie, Zespół Szkół Mechanicznych w Bartoszycach, Szkoła Podstawowa w Dąbrówce,   Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ełku,  Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Ełku , Zespół Szkół nr 2 w Ełku, Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych nr 1 w Ełku, Dom Dziecka w Ełku, Medyczne Studium Zawodowe w Ełku, Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku, Szkoła Podstawowa nr 4 w Ełku, Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Giżycku, Zespół Szkół nr 1 w Giżycku, Zespół Szkół  Elektrycznych w Giżycku, Zespół Szkół  Ogólnokształcących w Gołdapi,  Zespół Szkół  Zawodowych w Gołdapi, Szkoła Podstawowa nr 1 w Gołdapi, Szkoła Podstawowa nr 2 w Gołdapi, Szkoła Podstawowa nr 3 w Gołdapi, Liceum Ogólnokształcące  w Łomży. Szkoła Podstawowa w Małdytach, Marijampolės Sūduvos gimnazija, Szkoła Podstawowa w Mazurach, Wszechnica Mazurska w Olecku,  Liceum Ogólnokształcące w Olecku,   Zespół Szkół  Rolniczych w Olecku,   Zespół Szkół  Zawodowych w Olecku, Szkoła Podstawowa nr 1 w Olecku, Szkoła Podstawowa nr 2 w Olecku, Szkoła Podstawowa nr 3 w Olecku, Szkoła Podstawowa nr 4 w Olecku, Społeczna  Szkoła Podstawowa w Olecku, Zespół Szkół  Zawodowych w Ostródzie, Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie, Olsztyńska Szkoła Wyższa w Olsztynie,  Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Piszu, Zespół Szkół Zawodowych w Piszu, Zespół Szkół nr 1 w Piszu, Liceum Ogólnokształcące w Puńsku, Zespół Szkół  Rolniczych w Reszlu, Szkoła Podstawowa nr 1 w Reszlu, Liceum Ogólnokształcące w Sejnach, Zespół Szkół Rolniczych w Sejnach, Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach, Szkoła Podstawowa nr 9 w Suwałkach, Szkoła Podstawowa w Świętajnie, Liceum Ogólnokształcące w Węgorzewie, Szkoła Podstawowa w Wieliczkach, Kolegium Nauczycielskie w Wieluniu.

Nauczyciel Jacek Monkiewicz.

Serwer IDS w Liceum Ogólnokształcącym w Olecku.

Pan Dariusz Popczyński na stronie WWW I Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku napisał: „20 maja 1997 r. nasza szkoła przystąpiła do programu IDS, dzięki powstaniu węzła internetowego w Olecku. Umożliwiło to zaistnienie naszej szkoły w ogólnoświatowej sieci Internet”.

Instalacją systemu i administrowaniem serwera IDS zajmował się społecznie Jacek Monkiewicz. Jego zaangażowanie się w naszych projektach było bardzo ważne i potrzebne ze względu na znajomość języka angielskiego, gdyż wtedy większość dokumentacji i korespondencji była w tym języku. Serwer IDS działał do lutego 2005 r. Wśród uczniów największą aktywnością wykazywali się: Tomasz Uss, Michał Kamiński, Paweł Wasilewski, Marcin Krzykwa, Justyna Baranowska, Dorota Osińska, Małgorzata Jacewicz, Mariusz Miłun, Karol Cieślukowski, Bartosz Cieśluk, Urszula Leszczyńska, Łukasz Rekść, Krzysztof Jaroszewski, Martyna Lubecka, Marcin Matusiak, Michał Mosiejko, Marcin Prusko, Aleksandra Kardel, Zofia Kardel, Paweł Chmielewski.

2 listopada 1997 r. uzyskaliśmy kolejne pieniądze z Fundacji Stefana Batorego w wysokości 17 542 zł, na "Projekt organizacji Węzła Edukacyjnego IDS w Olecku".
Podjęliśmy współpracę z Mazurską Wszechnicą Nauczycielską w Olecku, która była największą uczelnią wyższą w naszym regionie. Rektor Wszechnicy Mazurskiej prof. dr Józef Krajewski wspólnie z Kuratorem Oświaty w Suwałkach Jarosławem Zielińskim wystąpili z pismem do Ministerstwa Edukacji Narodowej z prośbą o dofinansowanie Węzła Edukacyjnego dla Szkół. Komisja rozpatrująca wnioski przyznała nam dotację celową w wysokości 9 500 złotych. Po uzgodnieniach z konsultantem informatyki WOM w Suwałkach pieniądze przeznaczyliśmy na zakup serwera Cl33 i monitora 17' Belinea.

Nauczyciele informatyki w czasie kursu w pracowni internetowej.

Nauczyciele informatyki w czasie kursu w pracowni internetowej.

Po przygotowaniu projektów do Fundacji Stefana Batorego, 14 stycznia 1998 r. uzyskaliśmy pieniądze z Fundacji, w wysokości 11 050 zł na dzierżawę linii do „Węzła edukacyjnego IDS w Olecku” oraz 4 maja 1999 r. pieniądze na roczną dzierżawę stałego łącza TP S.A. Pol Pack” (o przepustowości 28,8 kbps), w wysokości 10 512 zł.

W 1997 r. uczniowie szkolnego koła „Internet dla Szkół” uczestniczyli w międzynarodowym programie ThinkQuest ’97. Ideą tego programu, nad którym patronat objęły wielkie firmy komputerowe, było popularyzowanie sieci Internet w edukacji. Służyć temu miały strony WWW wykonane przez młodzież z całego świata. Tematyka prac była szeroka, od problematyki zdrowotnej do astronautyki. W projekt zaangażowało się kilku tysięcy młodych ludzi. Z naszej szkoły udział brały dwie drużyny trzyosobowe pod „dowództwem” Tomasza Ussa i Łukasza Rekścia. Drużyna Tomka wykonywała projekt na temat: „Od totalitaryzmu do demokracji” bazujący na najnowszej historii Polski i Europy. Była to analiza sytuacji w Europie w latach 1980 -1989. Projekt zawierał wiele zdjęć i materiałów zgromadzonych przez uczniów.

Druga drużyna zajęła się zjawiskami w atmosferze - ich program nosił nieco metaforyczną nazwę „Heads up!” („Głowy do góry”). Autorzy projektu za cel postawili sobie ukazanie genezy i piękna zjawisk atmosferycznych i optycznych w atmosferze. Oba projekty wykonane były w języku angielskim, gdyż umieszczono je na serwerze w USA. Drużyna Łukasza Rekścia została zakwalifikowana do półfinału. Sukces oleckich internautów był tym większy, że po raz pierwszy udało się do półfinału dotrzeć uczniom ze szkoły odległej od wielkich ośrodków akademickich. Sukces młodych ludzi z oleckiego liceum potwierdził fakt, że chcieć to móc niezależnie od tego gdzie się mieszka.

Justyna Baranowska i Tomasz Uss w Telewizji Edukacyjnej.(fotografia z programu TVP).

Urszula Srebrowska i Łukasz Rekść w Telewizji Edukacyjnej. (fotografia z programu TVP).

W konkursie na grafikę komputerową VEA '97 Małgorzata Jacewicz otrzymała wyróżnienia w kategorii komputerowej grafiki artystycznej za pracę pt. "Dewampajer".
W 1998 r. uczniowie naszej szkoły zajęli I i II miejsce w IV Wojewódzkim Konkursie Informatycznym "Edukacja '98".

1 marca 1998 r. uczestniczyliśmy w programie Telewizji Edukacyjnej „Cyfrowa rewolucja”. W czasie programu pokazano wykonane wcześniej w naszej szkole nagranie, w którym zaprezentowano wywiady z uczniami i nauczycielami oraz przestawiono nasze osiągnięcia. Uzyskaliśmy główną nagrodę w postaci programu komputerowego Office.
W klasyfikacji na najbardziej aktywne szkolne Koło IDS zajęliśmy drugie miejsce w Polsce (na 150 szkół) oraz pierwsze miejsce w konkursie na najlepsze strony WWW w 1998 r.

Uczniowie w Telewizji Edukacyjnej (fotografia z programu TVP).

Nauczyciel Józef Kunicki.

Uczniowie liceum w pracowni komputerowej w czasie lekcji.

Uczniowie liceum w pracowni komputerowej w czasie lekcji.

Jako jedyna szkoła z Polski uczestniczyliśmy w światowym programie International CyberFair - Global SchoolNet (sponsorowanym przez największe firmy komputerowe).
Uczniowie naszego koła uczestniczyli w programie „Virtual Classroom” („Wirtualna Klasa”). Opracowali wraz ze szkołą Cedar Drive School z USA oraz szkołą International School of Penang z Malezji, projekt pod nazwą „Zmienność klimatu”. Projekt był sponsorowany przez koncern telekomunikacyjny AT&T.
Uczniowie koła wykonali strony WWW Suwalskiego Parku Krajobrazowego i Wigierskiego Parku Narodowego. Materiały zostały dostarczone przez dyrekcję parków. Były to pierwsze strony WWW parków w Polsce. Strony Suwalskiego Parku Krajobrazowego były prezentowane na serwerze Światowej Wystawy Techniki i Nauki World Expo ’96.
Wykonaliśmy strony WWW z danymi oraz zdjęciami komety Hale-Bopp. Opracowaliśmy strony WWW z pracami plastycznymi niepełnosprawnego ucznia Wojtka Piwowarczyka.

W 1998 r. w konkursie ThinkQuest projekt Piotra Talipskiego „Rivers - Veins of the Earth” zdobył nagrodę 100$. Co na ten temat mówił uczestnik konkursu?
„Stronę stworzyłem wraz z moimi partnerami z Singapuru: Andrew Fang Hao Sen i Ivan Lee Kai Wan. Naszymi coachami byli: Pan Józef Kunicki (LO Olecko) i Pan Stephen Kin Lim (Singapur). Na naszej stronie zamieściliśmy informacje na temat rzek oraz procesów geomorfologicznych. Odwiedzając naszą stronę internetową pod adresem http://library.thinkquest.org/C0110238 można nie tylko poznać „pracę” rzek i szereg pojęć z nimi związanych, ale także dowiedzieć się więcej o najbardziej znanych rzekach - Amazonce lub Nilu. Można także sprawdzić swoją wiedzę, biorąc udział w quizie na ten temat.
Podczas tworzenia strony WWW napotkaliśmy na różne trudności, jakie niesie ze sobą współpraca przez Internet. Ciekawym problemem była różnica czasu między Polską a Singapurem, przez co komunikacja była utrudniona. Czasami trzeba było korespondować o trzeciej nad ranem, bo w tym czasie koledzy z Singapuru rozpoczynali zajęcia w szkole. Udział w konkursie dał mi dużo satysfakcji i doświadczenia oraz przyczynił się do poszerzanie mojej wiedzy”.

Dyplom i nagroda Piotra Talipskiego w konkursie ThinkQuest.


Nauczyciele Anna Kunicka i Józef Kunicki wykonali liczne materiały edukacyjne z geografii do portalu Interkl@sa. Z w/w portalem została zawarta umowa partnerska. Józef Kunicki uczestniczył w spotkaniach Zespołu Zadaniowego Interkl@sa w Warszawie.

W dniach 19-21 marca 1999 r. Józef Kunicki i Jacek Monkiewicz uczestniczyli w „European Schools Project” na Uniwersytecie w Tartu (Estonia). Prezentowaliśmy nasze działania edukacyjne w Internecie. Spotkanie zakończono wnioskami, aby zwiększyć wysiłki na rzecz szkolenia i edukacji, które wydają się obecnie największym wyzwaniem w procesie transformacji w globalnym społeczeństwie informacyjnym.

Nauczyciel Józef Kunicki na Uniwersytecie w Tartu (Estonia) w 1999 r.


Pierwsi w Polsce wykonaliśmy materiały edukacyjne do Internetu pt. „Zróżnicowanie klimatu Europy”. W 1999 r. w czasopiśmie komputerowym Enter.net tak pisano o naszych stronach internetowych: "Jedną z najlepszych witryn edukacyjnych na temat meteorologii jest „Zróżnicowanie klimatu Europy”. Serwis wykonany jest przez uczniów z Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku. Strona opracowana została w języku polskim i angielskim. Przedstawia podstawowe informacje z zakresu meteorologii, m.in. czynniki wpływające na klimat Europy, ośrodki baryczne, informacje dotyczące temperatury powietrza i opadów atmosferycznych. Liczne mapy, wykresy, schematy, zdjęcia satelitarne i przykładowe animacje zmian zachmurzenia pomagają w zrozumieniu tych zjawisk i uprzyjemniają oglądanie stron. Wyjaśnione zostały podstawowe pojęcia meteorologiczne. Ze zgromadzonych odnośników dowiedzieć się można o aktualnej sytuacji meteorologicznej na terenie całego kraju oraz przewidywanych zagrożeniach hydrologicznych i meteorologicznych”.

Odwiedzali nas przedstawiciele Kuratorium Oświaty, Wojewoda Suwalski, Marszałek Sejmiku Samorządowego Województwa Suwalskiego, Urzędu Wojewódzkiego w Suwałkach, Rady Miejskiej w Olecku, Fundacji Stefana Batorego w Warszawie oraz delegacje z Litwy, Szwecji i Francji.
Naszą pracownię internetową czterokrotnie odwiedzali dziennikarze Telewizji Olsztyn nagrywając wywiady z uczniami i nauczycielami. Informacje o naszej działalności wiele razy ukazywały się prasie regionalnej, ogólnopolskiej i zagranicznej.

W dniach 16-26 sierpnia 1999 r. Jacek Monkiewicz miał przyjemność reprezentować naszą szkołę i „Węzeł Edukacyjny IDS w Olecku” na zorganizowanej w Budapeszcie, przy współudziale NATO konferencji „5th CEENet Workshop on Network Technology”. Konferencja koncentrowała się na zagadnieniach związanych z egzotycznym wówczas, a tak aktualnym obecnie, nauczaniem na odległość.

Nauczyciel Jacek Monkiewicz na konferencji w Budapeszcie (Węgry) w 1999 r.

W styczniu 2000 r. internetowe strony WWW Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku zgłoszone zostały do udziału w konkursie „EDUSEEK”. Wyniki czerwcowej edycji konkursu ogłoszono 27 czerwca 2000 r. na stronie głównej Eduseeka. To była dla nas niezwykle miła wiadomość. Okazało się, że w czerwcu zostaliśmy sklasyfikowani na I miejscu. Nagrodą dla szkoły i opiekuna szkolnej pracowni internetowej był specjalny dyplom, skaner firmy Hewlett Packard oraz zaproszenie do Warszawy na dwudniową konferencję „Edukacja w Internecie”.

Uczniowie w pracowni komputerowej w czasie zajęć dodatkowych.

W listopadzie 2000 r. portal edukacyjny „Eduseek” ogłosił internetowy konkurs „Na najlepsze wypracowanie, pracę maturalną”. 23 marca 2001 r. w Warszawie nastąpiło wręczenie nagród. Pierwsze miejsce w konkursie zdobył Grzegorz Kot. Nagrodą był komputer ufundowany przez IDS oraz teczka Eduko. Komisja konkursowa przyznała także wyróżnienie Agnieszce Kisielskiej. Agnieszka otrzymała w nagrodę palmtop Palm m100 ufundowany przez IDS oraz program multimedialny „Flora ojczysta” i teczkę ufundowaną przez Eduko. Obie prace powstały pod kierunkiem mgr Elżbiety Milewskiej. Nauczycielka otrzymała specjalne podziękowanie od przewodniczącego komisji. Barbara Kurzynowska z kl. IIIb naszego liceum za pracę „Struktura wiekowa populacji komara” (biologia), została nagrodzona teczką Eduko. Praca Barbary powstała pod kierunkiem mgr inż. Aleksandry Ośródki.

Działalność nauczycieli oleckiego liceum spotkała się z uznaniem wśród osób reformujących polską oświatę. Nauczyciele zaangażowani w pracę w Internecie zostali zaproszeni do Sejmu w Warszawie. Reprezentantami byli Józef Kunicki i Leszek Olszewski. W dniach 20-21 czerwca 1998 r. pod patronatem przewodniczącej Sejmowej Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży Pani Poseł Grażyny Staniszewskiej odbyło się w Parlamencie II Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Oświatowych „Działania obywatelskie — szansą polskiej oświaty”. W Forum brali udział przedstawiciele ponad 160 inicjatyw i organizacji pozarządowych. Pracowali w 7 grupach tematycznych poświęconych wychowawczo-opiekuńczej roli szkoły, kształceniu i doskonaleniu zawodowemu nauczycieli itp. Nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego w Olecku aktywnie uczestniczyli w pracach grupy tematycznej: Polska szkoła wobec wyzwań integracji europejskiej.

Uczniowie w pracowni komputerowej w czasie zajęć dodatkowych.

W 1999 r. Józef Kunicki uczestniczył w Forum Inicjatyw Oświatowych we Lwowie. Zgromadziło ono licznych działaczy organizacji pozarządowych i szkół, przedstawicieli władz miasta Lwowa, ministerstwa oświaty i administracji, prezydenta Ukrainy oraz delegacji zagranicznych z Białorusi, Mołdawii, Azerbejdżanu i Gruzji. Głównym celem ukraińskiego FIO była praca nad przygotowaniem projektu reformy oświaty rejonu lwowskiego. Była to inicjatywa władz miasta i lwowskich organizacji pozarządowych. Zamierzali oni wspólnie przygotować projekt reformy oświaty, która po sprawdzeniu się we Lwowie miałaby szanse zostać wprowadzona w innych rejonach Ukrainy.

W 2000 r. VII Forum Inicjatyw Oświatowych w całości zostały poświęcone pomocy i wymianie doświadczeń na ten temat organizowania szkół w małych miejscowościach. Józef Kunicki prowadził warsztaty na temat „Komputer w szkole”. W ramach programu Interkl@sa nauczyciele zostali przeszkoleni w zakresie tworzenia stron WWW i obsługi poczty e-mail, a szkoły otrzymały nowe pracownie komputerowe. W ramach Centrum Inicjatyw Oświatowych w Warszawie Józef Kunicki uczestniczył w projekcie "Mała Szkoła", którego celem było nie tylko doradztwo i pomoc prawna, ale także opracowanie serwisu internetowego dla szkół zagrożonych rozwiązaniem (o randze problemu świadczyło objęcie programem aż 164 szkół w kraju). Materiały z obrad Forum Inicjatyw Oświatowych oraz dokumenty niezbędne do zorganizowania szkoły przez stowarzyszenie Józef Kunicki publikował od 1998 r. do 2005 r. pod adresem: lo.olecko.pl/fio/ .

Nauczyciele Józef Kunicki i Leszek Olszewski na Forum Inicjatyw Oświatowych w Warszawie w 1998 r.

Nauczyciele Leszek Olszewski i Józef Kunicki na Forum Inicjatyw Oświatowych w Warszawie w 1998 r.

W 2001 r. w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej odbyło się VIII Forum Inicjatyw Oświatowych pod hasłem: „Młodzież dziś, jutro, pojutrze”. Nauczyciele: Krystyna Gawrońska, Anna Kunicka i Józef Kunicki wraz z młodzieżą, rozmawiali o problemach związanych z reformowaniem szkolnictwa średniego, aby przedstawić nasze propozycje zmian w ustawie oświatowej. Na stronie WWW naszego liceum uruchomiliśmy Webforum dla rodziców, nauczycieli i młodzieży. Sprawozdanie z internetowej dyskusji na ten temat przedstawiła w Sejmie uczennica Beata Szemis. W Sejmie zastanawialiśmy się nad tym jak dziś zapewnić młodzieży dobrą szkołę, która wychowuje chroniąc przed zagrożeniami i daje równe szanse edukacyjne wszystkim, po to, aby jutro młodzi mogli dobrze znaleźć się na rynku pracy i odpowiedzialnie podjąć dorosłe życie. Po spotkaniu w Sejmie byliśmy zaproszeni do programu radiowego „na żywo” oraz udzielaliśmy wywiadów telewizyjnych.

Uczennica liceum Beata Szemis w sali Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej na VIII Forum Inicjatyw Oświatowych.

8 stycznia 2001 r. Józef Kunicki korzystając z pomocy profesora Bernharda Muhre z Karlsruhe (Niemcy) i dr hab. Mirosława Miętusa z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Gdyni opracował polską wersję „Atlasu chmur” www.chmury.pl . Jest to największy i najstarszy portal na ten temat, z klasyfikacją i charakterystyka chmur, rozpoznawaniem chmur i meteorów i zjawisk optycznych z około 1000 fotografii.

Internetowy „Atlas chmur” www.chmury.pl

W 2001 r. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku zajęło trzecie miejsce w I etapie konkursu zorganizowanego przez portal „Wirtualna Polska”, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Fundację „Wyzwania”, na najlepsze strony internetowe. Tak napisał w „Tygodniku Oleckim” Piotr Srebrowski o wyjeździe do Warszawy po odbiór nagrody: „Ferie spędziliśmy bardzo pracowicie — odbyły się spotkania, podczas których nauczyciel informatyki Józef Kunicki z uczniami: Piotrem Srebrowskim i Piotrem Chmielewskim wykonali prezentację multimedialną ze zdjęciami i przykładami najciekawszych stron WWW wykonanych przez uczniów. Uroczystość podsumowania I etapu konkursu miała miejsce w Warszawie w ostatnią sobotę ferii (10 lutego 2001 r.). Laureaci konkursu zaprezentowali swoje miasto, szkołę oraz osiągnięcia internetowe.

Uczniowie liceum: Piotr Srebrowski i Piotr Chmielewski w auli Politechniki Warszawskie, prezentują szkołę i nasze miasto.

Z zainteresowaniem przyjęte zostały ładne zdjęcia okolic Olecka. Prezentacja została pokazana w auli Politechniki Warszawskiej dla organizatorów oraz uczestników z innych szkół Polski. Na zakończenie odbyło się wręczenie nagród wyróżnionym w konkursie Andrzeja Wajdy „Konkurs na film współczesny”. Była to wyjątkowa chwila, aby zobaczyć wybitnego polskiego reżysera oraz posłuchać jego ciekawych wypowiedzi na temat polskiej kinematografii. Wyjazd do stolicy był bardzo interesujący i udany. Mamy nadzieję, że nasze strony zakwalifikują się do następnych etapów „Wirtualnych wyzwań w Internecie”.
W następnych latach uczniowie przy pomocy nauczycieli wykonali nowe strony WWW: „Rejestry Windows”, „Lekcja geografii z kosmosu”, „Wulkany Ziemi”, „7 Przystanek Olecko”, „Niesamowite mosty w Stańczykach”, „Kampania wrześniowa 1939”, „Dni stanu wojennego” itd.
Wykonane przez nas programy edukacyjne zostały umieszczone na płytach CD ROM w czasopismach komputerowych „CYBER”, „INTERNET” i „WWW”.
Nasze programy edukacyjne „Atlas chmur”, „Lekcja geografii z kosmosu”, „Strefy czasowe”, „Powstawanie meandrów”, "Co o biegunie wiedzieć powinniśmy?", "Tsunami", zostały umieszczone w 2001 r. na pierwszym miejscu wśród zasobów edukacyjnych EDUSEEK i są tam nadal dostępne w kategorii geografia.

W 2001 r. Józef Kunicki po szkoleniach „Metody aktywne w doskonaleniu nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacji i komunikacji” w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie uzyskał tytuł trenera: w ramach programu „Intel — Nauczanie ku Przyszłości”. W czasie wielu kursów w liceum w Olecku firma Microsoft zaopatrzyła nauczycieli w pakiety oprogramowania Microsoft Office Professional. Rzutnik multimedialny używany w czasie tych kursów został przekazany nieodpłatnie do szkolnej pracowni komputerowej. Ponadto Józef Kunicki uczestniczył w następujących kursach komputerowych: „Windows 95 w organizacji szkolnej pracowni komputerowej", „Komputery i sieci”, „Wykorzystanie Internetu w edukacji”, „Microsoft Back Office 4.0 Small Bussiness Serwer”, „Kurs wstępny dla opiekuna pracowni komputerów Macintosh”, „Trainer of Entrepreneurship Program” zorganizowany przez Christoper System Ltd, „Specjalistyczny kurs dla opiekuna pracowni komputerów Macintosh”.

Współdziałając z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Suwałkach, Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Ełku i Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Józef Kunicki przygotował i poprowadził wiele szkoleń i innych form doskonalenia dla nauczycieli.
25 października 2001 r. szkoła otrzymała z Ministerstwa Edukacji Narodowej 19 nowoczesnych zestawów komputerowych do 2 pracowni. Od 5 listopada 2001 r. nauka elementów informatyki rozpoczęła się na najnowszym sprzęcie, z indywidualnym dostępem do Internetu na każdym stanowisku z dostępem do serwera z Windows NT SBS i połączeniem z siecią Internet SDI dostarczoną przez Telekomunikację Polską. Józef Kunicki wykonał strony WWW z informacjami i dokumentacją dla nauczycieli administrującymi serwerem SBS.


Pracownia komputerowa w Liceum Ogólnokształcącym w 2001 r.

W 2002 r. nauczyciel Józef Kunicki poprowadził cykl szkoleń na temat bankowości elektronicznej w PKO BP uzyskując z tego tytułu 2000 zł. Dodatkowego wsparcia udzielił Urząd Miejski w Olecku (700 zł.) i Starostwo Oleckie (700 zł.). Zebrane pieniądze (3400 zł) umożliwiły w grudniu zakup pierwszego fotograficznego aparatu cyfrowego Minolta Dimage S404. Sprzęt został dopisany do majątku szkoły.
Dzięki pracy uczniów Rafała Miliszewskiego, Piotra Ostrowskiego i Krzysztofa Zycha w 2002 r. rozpoczęła działalność „Licealna stacja meteorologiczna”. Skomplikowane i drogie urządzenia pomiarowe udostępniła bezpłatnie warszawska firma, którą przekonała duża oglądalność i popularność internetowych stron oleckiego liceum. Szefowie firmy uznali, że będzie to doskonała reklama ich produktów. Dane ze stacji dostępne były na stronie WWW liceum.
W 2009 r. Józef Kunicki brał udział w projektach Marka Kamińskiego „Szkoła pod biegunem” oraz „Ekspedycja Wisła” wykonując materiały edukacyjne, które zostały udostępnione w portalu Interkl@sa.
W latach 2009 - 2010 Józef Kunicki był członkiem jury w programie eTwinning. Jest to program Unii Europejskiej łączący bliźniacze szkoły w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w szkołach.

Pracownia komputerowa w Liceum Ogólnokształcącym w 2004 r.

Gdy w 1995 r. realizowaliśmy pierwsze połączenie internetowe, na początku interesowała nas wyłącznie strona techniczna. Nikt nie potrafił przewidzieć skali i kierunku zjawisk związanych z upowszechnieniem Internetu. Przyszłość Internetu opisywano jako „globalną wioskę”. W tym czasie sieć rozwijała się w bardzo szybkim tempie, przechodząc kolejne fazy.
Dzisiaj po 25 latach prognozowanie jego przyszłości jest bardziej trudne. Na pewno będzie wzrastała szybkość transmisji danych, nastąpi większa personalizacja i rozwój usług, w szczególności e-commerce oraz będzie rozwijana wirtualna rzeczywistość i sztuczna inteligencja. Czy nasze życie zmieni się radykalnie? Jak wyglądać będą dalsze zmiany? Czy treści wysokiej jakości wyprą z Internetu treści banalne? Czy prawda będzie ważniejsza niż kłamstwo? Internet trafił nie tylko „pod strzechy”, ale nawet do torebek i kieszeni. Internet to narzędzie, które dziś kształtuje społeczeństwa i świat.

Józef Kunicki
10 kwietnia 2020 r.