• www.olecko.info

  • www.olecko.info

  • www.olecko.info

  • www.olecko.info

  • www.olecko.info

www.olecko.info

Olecko - historia, geografia, mapy, artykuły, dokumenty ...

W wykazie podano drukiem rozstrzelonym nazwy obowiązujące, w kilku wypadkach (na drugim miejscu drukiem zwykłym nazwy potoczne.
W nawiasach zamieszczono nazwy niemieckie w kolejnych brzmieniach będących odzwierciedleniem procesu germanizacji. Kursywą zaznaczono nazwy przemianowane w XX wieku, a szczególnie w 1938 roku.

Apostolska Góra (Apostoł Berg), pagórek, nad południowo- zachodnim brzegiem jeziora Szwałk Wielki.
Barański Las (Baranner Wald, Barner Wald), las, obecnie po większej części wycięty, na wschód od wsi Barany.
Bartkówko (Bartkowka Teich), jezioro, na północ od wsi Doliwy.
Bialskie Łąki, Białe Jezioro (Bialla See, Billsteiner Seewiesen), łąki, dawniejsze jezioro (66,63 ha), między PGR Biała Olecka a wsią Judziki.
Biały Mostek (Weisse Brücke), most, na strumyku, który łączy jezioro Szwałk Wielki z jeziorem Piłwąg.
B i e r k (Bierg See, Masuren See), jezioro, na północ od wsi Mazury.
B i e r k a (Masuhrener Fliess), strumyk, dopływ jeziora Łaźno, płynie obok wsi Mazury.
B o c i a n (Botschan Berg, Storchen Berg), góra 156 m, ma południe od wsi Rogojny.
Boćwinka Mała (Karpfen Teich, Kleiner Bodschwingken See), jezioro, w Borze Czerwonym, na północny zachód od jeziora Piłwąg.
Boćwinka Wielka (Karpfen Teich, Grosser Bodschwingken See), jezioro, na zachód od jeziora Piłwąg.
B o c z k a, Boczne Jezioro (Botzni See, Mittel See), jezioro, na południowy Wschód od wsi Olszewo.
Borawski Las (Borawskener Wald, Deutschecker Wald), las, na zachód i południowy zachód od wsi Borawskie.
Boreckie Łąki (Borkener Wiesen), łąki, nad wschodnim brzegiem   jeziora Piłwąg.
Borki (Die Borken), okolica, na zachód od wsi Przytuły.
Borowa Struga (Heidefliess) strumyk, dopływ Jeziora Małooleckiego, od wschodu.
Borsuk, Borsucza Góra (Dachs Berg), góra 167 m, na północ od PGR Szwałk.
Bruk (Bruck See), jezioro (powierzchnia łącznie z jeziorem Mul), na południe od wsi Dunajek.
Buda (Buda Teich, Forster Teich), jezioro, w Borze Czerwonym, na północny wschód od jeziora Szwałk Wielki.
Cieśluk , Ostrów (Der Werder), półwysep, między jeziorami Bruk i Mul.
Cimoski Bór (Czymochener Wald, Reusser Wald), las, po większej części wycięty, na północ od wsi Cimochy .
Czarna, Czarna Struga (Czarna, Pauls Fluss), strumyk, lewy dopływ rzeki Legi.
Czarna Struga (Schwalg Fluss, Schwarzer Fluss), strumyk, dopływ  jeziora Szwałk Wielki, płynie obok osady Czerwony Dwór.
Czarne Jezioro (Czarna See, Schwarzer See), jezioro, na wschód od wsi Monety.
Czernik, Czarna Struga (Schwarzer Fluss), strumyk, dopływ jeziora Łaźno, od    zachodu.
Czerwony Bór (Rothebuder Forst), lasy, na północ od jeziora  Piłwąg i Szwałk Wielki (część Puszczy Boreckiej).
Dąbrowskie Pagórki (Dombrowskener Berge, Konigsruher Berge), wzgórze 202 m, na południe od wsi Dąbrowskie.
Derej (Derey Bruch, Derei Bruch), bagno, na północny wschód od jeziora Szwałk Wielki.
Derej (Derey Teich, Derei Teich), staw około 6,0 ha, w lesie, na północny wschód od jeziora Szwałk Wielki.
Długie Jezioro (Długi See, Langer See), jezioro, na wschód od wsi Gryzy.
Dobskie Jezioro, Dobki, Długie Jezioro (Dopker See, Markgrafsfelder See), większe jezioro, między wsiami Dobki, Gordejki, Duły i Jaśki.
Doliwski Borek (Doliwender Wald, Teichwald), las, na północ i północny wschód od wsi Doliwy.
Dudeckie Jezioro, Zabielne Jezioro (Duttiker See, Sargen See), większe jezioro, przy wsiach Dudki i Zabielne.
Dunajek, Chełskie Jezioro (Chelcher See, Kelcher See), jezioro, między wsiami Dumajek a Chełchy.
Dworacka Struga (Dworatzker Fliess, Herrendorfer Fliess), strumyk, dopływ Jeziora Dworadkaego.
Dworackie Jezioro (Dworatzker See, Herrendorfer See), większe jezioro, międży wsiami Dwosrackie, Świętajtno i Sulejki.
Dybowskie Jezioro, Grodziskie Jezioro (Grodczisko See, Schloss See), jezioro, na południe od wsi Dybowo.
Dzikie Staje (Wilde Jagen), okolica, w Borze Czerwonym, ną zachód od jeziora Piłwąg, przy granicy z powiatem węgorzewskim.
Dzikowizna (Wilde Bruecher), bagno, w Borze Czerwonym, na północny wschód od osady Czerwony Dwór.
Giskie Łąki (Gieser See, Giesealer Seewiesen), dawniejsze jezioro, obecnie łąki w obrębie wisi Gizy.
Giski Las (Giesener Wald), las, teraz przeważnie wycięty, na zachód od wsi Rosochackie.
Głębokie Jezioro (Glembocki See, Klewer Erlentaler See), jezioro, na południe od wsi Olszewo.
Głębokie Jezioro (Glembocki See, Runder See), jezioro, na południowy zachód od wsi Zawady.
G o l u b i e n k o, Golubskie Jezioro (Golubiener See, Kalkhofer See), jezioro, na północ od wsi Golubki.
Gordejecki Las (Gordeykener Wald), las, obecnie przeważnie wycięty, ma wschód od wsi Jurki.
Granice (Dreigrenzen), okolica, na zachód od jeziora Piłwąg, gdzie dawniej schodziły się granice powiatów: gołdapskiego, oleckiego i węgorzewskiego.
Grądy (Die Grundem), łąki na zachód od PGR Kije.
Grądzawka (Schwidrowker See, Fischsee), jezioro, na północ od osady Swidirówko.
Grodzisko, Zamczysko (Grodczisco Berg, Schloss Berg), góra 167 m, na wschód od wsi Gruzy, na przesmyku dzielącym jeziora Dybowskie i Długie (niegdyś jaćwieskie miejsce obronne).
Guz, Stary Szaniec (Schlossberg, Alte Schanze), góra, na północny zachód od wsi Guzy (dawne jaćwieskie stanowisko obronne).
Jarka (Jarke Fliess), strumyk, dopływ jeziora Gołdap, bierze początek na Wzgórzu Szesikim w powiecie Oleckim.
Jaworka (Jeworker Fliess, Meruner Fliess), strumyk, odpływ z Jeziora Wielkomieruńskiego  do jeziora Garbas w powiecie suwalskim.
Juchówka (Juchowka See, Kleiner Hemrichstaler See), jezioro na północ od wsi Gąski.
Kaczeniec Mały (Kleiner Statzer Teich, Kleimer Enten Teich), staw, około 3,0 ha, w Borze Czerwonym, przy stawie Kaczeniec Wielki.
Kaczeniec Wielki (Statzer Teich, Grosser Enten Teicb), staw 18,8 ha, w Borze Czerwonym, około 1,5 km km na  północny wschód od osady Czerwony Dwór.
Kalkowa Góra (Kalkowa Góra), góra, między jeziorem Litygajno a wsią Gajrowskie.
Kipa (Kippe), okolica, las, na północny wschód od wsi Zatyki.
Kleszczewski  Bór (Lycker Forst II), kompleks lasów, między wsiami: Niedźwiedzkie, Sobole, Szeszkii, Puchówka i Czarna Dąbrowa.
K o c io ł e k (Kessel Sec), jezioro, na zachód od wsi Doliiwy.
Kociołek (Kotschollek See, Mummel See), jezioro, 3ia północ od wsi Mazury.
K r u p i ń sk i Borek (Krupinnener Wald), las, <na zachód od wsi Krupom,
Krupińskie Pagórki (Krupinnener Berge), wzgórze, na zachód od wsi Krupin.
Krzywe Jezioro (Krzywer See, Berganauer See), większe jezioro, przy wsi Krzywe, ma gramcy z powiatem ełckim.
Kuchnie, łąki, w obrębie wsi Olchy.
K u k o w i n o, Krukówka (Rufcowker See, Grosser Heinricłistaler See), większe jezioro, na północ od wsi Kukówko.
K u k o w s k a S t r u g a (Frohe), strumyk, dopływ Jeziora Małoolec-•kiego, zaczyna się w pobliżu wsi Rosochodkue.
Kula (Kuli See), jezioro, między wsiami Łęgowo a Duły.
Lega (Legen Fluss, Lega), rzeka, dopływ jeziora Selmęt Wielki, w powiecie ełckim, płyinie przez miasto Olecko.
Lignięty (Hagent-, Liegent See), jezioro, na zachód od wsi Zawady.
Lisia Góra (Ltezagura Berg), pagórek 141 m, na południe od wsi Wronki.
Litygajmo (Lrtigaano See), większe jezioro (na zachód od jeziora Łaź-'no, przy granicy z powiatem giżyckim.
Ł a źn a S t r u g a, Łaźmica (Haoszmer Fliess, Lyck Fluss)^ rzeka, odpływ z jeziora Łaźno do jeziora Litygajino, fnsstępalie do jeziora Łaśmiady.
Łaźmiańskie Lasy (Borkealer Forst), lasy, w^schodmia część Puszczy Boreckiej, na 'zachód od jezior Łaźsno i  Litygajsno.
Łaźoliańskie Lasy (I^thebuder Fiorst II), lasy, na północ i na wschód od jeziora Lamo.
Łaźno (Haaszaicr See, Haschner See), większe jezioro, (na skraju Puszczy Boreckiej, przy wsiach Borfai i Rogojoay.
Łęgowskie Jezioro (Lengower See, Lengauer Wiesen), jezioro, przy wsi Łęgowo.
Łęgowskie Łąki (Lengower Wiosen, Lengauer Wiesen), łąki, około l km na południe od osady Czerwony Dwór, między jeziorami Szwałk
Wielki a Piłwąg.
Łysa Góra (Łysa Góra), pagórek, około 1,5 km na północny zachód od wsi Olecko    Małe, przy Jeziorze Małooleckim.
Markowskie Bagno, Mechacz (Die Markowskener Wiesen, Markauer Wiesen), łąki,                   między wsiami  Markowskie, Krupin i Wieliczki.
Markowski Las (Markowskener Wald, Markauer Wald), las, na północ, na północny  wschód i na wschód od wsi Markowskie.
Matłak (Mattlach Fliess), strumyk, prawy dopływ rzeki Legi, wpada do niej poniżej miasta Olecka. Młyńskie Jezioro (Muhlem See), jezioro, na zachód od osady Połomski Młyn. Mogiły, okolica, w obrębie wsi Kleszczewo.
Moręgowy Stawek (Morenga Teich), jezioro, przy wsi Doliwy. Moręgówka (Moringowa Wiese, Forstmeister Wiese), łąka w Czerwonym Borze, około 2,5 km na zachód od byłej osady leśnej Lewkowo M o s z n a (Mooszner Fluss, Moschner Fluss), strumyk, dopływ Jeziora Wielkooleckiego, od strony wschodniej. M r ó ź n o (Mroszner See), dawniejsze jezioro, teraz łąki, w obrębie wsi Gizy.
M u l. Muł (Mul See), jezioro, na południowy wschód od wsi Dunajek.
Niedźwiedzie Bagno (Baren Bruch), bagno, w Borze Czerwonym, około 1 km na zachód od jeziora Piłwąg. Niedźwiedzie Bagno (Baren Wiese), łąka, na północ od wsi Golubie, przy granicy z powiatem gołdapskim. Oleckie Małe Jezioro, Małooleckie Jezioro (Klein Oletzkoer See,
Herzogshoher See), większe jezioro, przy wsi Olecko Małe. Oleckie Wielkie Jezioro, Oleckowskie Jezioro (Grosser Oletzkoer See, Treuburger See), większe jezioro, przy mieście Olecku. Orzechowskie Łąki, Orzechowo (Orzechowkener See, Nussdorfer
Seewiesen), dawniejsze jezioro (36,9 ha), teraz łąka, z południowo-zachodniej strony wsi Orzechówko. Ostrowie Jezioro (Ostrow See, Duller See}, jezioro, na południe
od wsi Duły.
Ostrów, pole, w obrębie wsi Niedźwiedzkie. Ostrówka (Ostrow Fliess, Duller Fliess), strumyk, dopływ Jeziora
Dudeckiego, wypływa na północ od wsi Olszewo i zabiera wody jezior:
Przodówka, Boczki, Głębokiego, Ostrowiego i Dobskiego. P e ł c z a c z e k, jezioro oraz bagno, na zachód od wsi Stożne. P e ł k o (Polkfliess), strumyk, dopływ Jeziora Sedraneckiego, od północy. P e ł k o (Polk See), jezioro, na północ od wsi Sedranki.    Piłwąg (Pillwung See), większe jezioro, na północ od jeziora Łaźno.Pleweckie Łąki(Plowker See), dawniejsze jezioro, obecnie łąki, na zachód od wsi Plewki.
P l u s k w i a n k a (Plusquianka Fliess, Seedranker Fliess), strumyk, prawy dopływ strumyka Mosznej, dopływu Jeziora Wielkooleckiego.
Płaskie Jezioro (Płask See, Wald See), jezioro, w Lasach Połomskich, między wsią Wronki a PGR Kije.
P ł o c i c z e ń s k i e Łąki  (Ploczitzner Wiesen, Fronicker Wiesen), łąki nad Łaźną Strugą, na północ od wsi Wesołowo.
P o ł o m k a, Połomska Struga (Polommer Muhlenfliess, Herzogsmuhlener Fliess), strumyk, lewy dopływ Łaźnej Strugi.
P o ł o m s k i e Lasy, Puszcza. Połomska (Rogonnensche Forst, Lycker Forst IV), lasy, po lewej strome Łaźnej Strugi, i na północ i na południe od PGR Połom.
P r z o d ó w k o, Olszewskie Jezioro (Przodowka See. Grosser Erlentaler See), jezioro, przy wsi Olszewo.
P r z y t u l s k i e P a g ó r k i (Przytuller Berge, Sieben Berge), wzgórze 191 m, między wsiami Moszne a Przytuły.
P u c h ó w k i, Puchowskie Bagno (Puchowkener Bruch, Wiesenfelder Bruch), bagno, i na wschód od wsi Puchówka.
R a c z k o w s k i e P a g ó r k i (Retzkener Berge), wzgórze, na północny zachód od wsi Nowe Raczki.
R a c z k o w s k i  G a j (Wald von Gross Retzken), las, między wsiami Raczki Wielkie  a Szczecinki.
Rdzawe Jezioro (Statzener See), jezioro, po większej części osuszone,  między wsiami Rdzawe a Jabłonowo.
Rdzawka (Rdzawener Fliess, Rostauer Graben), strumyk, lewy dopływ strumyka Bierki, płynie obok wsi Rdzawe.
Rdzączka (Rysontzka See, Kleinmuhlen See) jezioro, na południe od wsi  Doliwy.
Rogówko (Rogowker See, Roggenfelder See) jezioro, na południowy zachód od wsi Rogówko.
R u m i t y (Rumethen See, Rumeten See), jezioro, na zachód od wsi Doliwy.
Sedraneckie Jezioro, Kruska(Kruska See, Seedranker See), większe jezioro, na zachód od wsi Sedranki.
Sedraneckie Lasy (Seedrankener Forst, Lycker Forst III), lasy, na północ od miasta Olecka, po obu stronach rzeki Lega.
Sedraneckie Łąki (Seedraukener Wiesen), łąki, na wschód od wsi Moszne.
Siwa Góra (Schimmel Berg), góra 235 m, na północ od wsi Kiljany.
Stacki Karpieniec(Statzener Karpfenteich), staw około 9,0 ha, około 1 km na północny wschód od PGR Stacze.
Syberia (Sibiria), okolica, w Borze Czerwonym, na wschód od osady Czerwony Dwór.
Szeska Góra, Zamek (Seesker Berg, Hoher Berg), góra 309 m, na północny zachód od wsi Szeszki.
Szeskie Góry, Szeskie Wzgórze (Seesker Höhenzug), wzgórze, między wsiami Grabowa (w powiecie gołdapskim) a Szerejki.
Szubienica (Galgen  Berg), pagórek, na południe  od Jeziora Oleckie Wielkie.
S z w a ł k Mały, Szwaczek (Kleiner Schwalg See), jezioro, na północny wschód od jeziora Łaźno.
S z w a ł k  Wi e l k i, Szwiałk (Grosser Scfawalg See), większe jezioro, na północ od jeziora  Łaźno.
Ślepe Jezioro (Blinder See), jezioro, na północny zachód od miasta Olecka.
Ślepek (Schlippek See), jezioro, około 1,5 km na zachód od wsi Zawady.
Ślepianka  (Schlepier Fliess), strumyk, zaczyna się w pobliżu wsi Ślepie i łączy jeziora Juchówkę i Kukowino oraz jeziora Dudeckie i Dworackie..
Ślepie, jezioro, na południowy zachód od wsi Ślepie..
Święta Góra (Swinta Gura), pagórek, w pobliżu wsi Olszewo (niegdyś miejsce jaćwieskiego kultu religijnego).
Świętajno, Świętajńskie Jezioro (Schwentainer See), większe jezioro, przy wsiach Świętajno Sulejki.
W ę ż ó w k a (Wensöwer  Fliess, Eibenauer Fliess), strumyk, lewy dopływ strumyka Bierki, płynie przy PGR  Wężewo. Widna Struga (Widny Fliess), strumyk, lewy dopływ rzeki Legi, płynie z Jeziora Widnego. Widne Jezioro (Widny See), jezioro na północ od wsi Puchówka.
W i l k a s k a  Struga (Willkasser Fliess), strumyk, dopływ Jeziora Małooleckiego, płynie przez Łąki Wilkaskie. Wilkaskie Bagno (Willkassener Bruch), bagno i łąki, na północ i północny wschód od wsi Wilkasy.
Wroneckie Jezioro (Wronker See, Fronicker See), jezioro, na zachód od wsi Wronki. Z a j d y, Zajdzkie Jezioro (Sayder See, Saider See), większe jezioro, przy wsi Zajdy. Zamczysko (Schloss Berg), góra, 'na południe od wsi Dąbrowskie (niegdyś jaćwieskie stanowisko obronne). Zawadzkie Bagno (Moor See), jezioro i bagno, na południe od wsi Zawady.
Z w i e r z y n i e c (Tierbruch), bagno, nad południowo-wschodnim brzegiem jeziora Piłwąg.

Opracowanie: Gustaw Leyding
Olecko - z dziejów miasta i powiatu. Pojezierze, Olsztyn 1974.