• www.olecko.info

  • www.olecko.info

  • www.olecko.info

  • www.olecko.info

  • www.olecko.info

www.olecko.info

Olecko - historia, geografia, mapy, artykuły, dokumenty ...

1 wojna światowa

User Rating:  / 2

Generał Wasilij Gurko wspomniał, że wydał rozkaz przekroczenia granicy, aby 14 sierpnia przeprowadzić kolejne rozpoznanie przy jego bezpośrednim udziale. W trakcie tego rozpoznania podjęta została próba zdobycia dokumentów z poczty w Margrabowie oraz uszkodzenia linii kolejowej na odcinku Gołdap - Margrabowa (Olecko). 14 sierpnia 1914 roku o godzinie 7.00 oddział (przy którym był generał Gurko) przekroczył granicę i doszedł do wsi Szczecinki.  Oddziałem dowodził pułkownik Tarnowski.

Read more...

User Rating:  / 5

Aktywny udział w walkach  na kierunku Prusy Wschodnie w 1914 i 1915 roku brała udział 10 samochodowa rota X Armii rosyjskiej (rota samochodowa działała na szczeblu armii, obecnie oznacza kompanię). W tych wydarzeniach uczestniczył kapitan B. N. Siergiejewski  tymczasowo pełniący funkcję dowódcy sztabu 3 Finlandzkiej Brygady Strzelców (3-я Финляндская стрелковая бригада), odznaczony szablą Świętego Jerzego). Kapitan Siergiejewski w styczniu 1915 roku otrzymał rozkaz sprowadzenie dwóch samochodów Ford z miejscowości Kutten (obecnie Kuty,  wieś w  powiecie węgorzewskim) do sztabu X Armii rosyjskiej w w Marggrabowie.

Read more...

User Rating:  / 3

1 sierpnia 1914 roku wybuchła I wojna światowa. Nie minął jeszcze tydzień, jak rosyjskie wojska w wielu punktach przekroczyły rosyjsko-niemiecką granicę (późniejsza granica polska była jeszcze wtedy rosyjska) i wtargnęły na tereny wokół Olecka i Ełku. Wielu mieszkańców uciekło. Obawiano się przede wszystkim rosyjskich jeźdźców uzbrojonych w lance, którymi byli w większości Kozacy. Ci mali brodaci mężczyźni znakomicie jeździli konno. W pełnym galopie znikali za grzbietem swych koni, wisząc pod ich brzuchem lub z boku a często nawet trzymając się ogonów koni. Kozacy nic nam nie robili, tylko zabierali wszystko, co dało się zjeść.

Read more...