• www.olecko.info

  • www.olecko.info

  • www.olecko.info

  • www.olecko.info

  • www.olecko.info

www.olecko.info

Olecko - historia, geografia, mapy, artykuły, dokumenty ...


Od 21 lutego 2013r. kierowcy mogą już jeździć obwodnicą Olecka w ciągu drogi krajowej nr 65. Droga została  udostępniona do ruchu warunkowo, ponieważ nie zostały zakończone jeszcze wszystkie prace na drogach serwisowych, przy umocnieniu rowów i skarp oraz przebudowie urządzeń melioracyjnych. Wykonawca zrealizuje te zadania wiosną. Do czasu zakończenia prac wykończeniowych na obwodnicy Olecka będzie obowiązywała tymczasowa organizacja ruchu (70 km/h).

Obwodnica Olecka jest drogą klasy GP o przekroju 2+1. Połączona została z istniejącym układem komunikacyjnym poprzez 4 skrzyżowania i  sieć dróg dojazdowych. W ciągu drogi wybudowano 6 wiaduktów i 2 estakady. Obwodnica o długości 7,6 km omija miasto od strony zachodniej. Trasa oddala się od istniejącej drogi nr 65 w kierunku zachodnim na wysokości miejscowości Sedranki, przecina linię kolejową Gołdap – Olecko i dalej drogę wojewódzką na wysokości miejscowości Jaśki. Następnie trasa omija Zielonówek od strony wschodniej i biegnie wzdłuż ściany lasu na wysokości miejscowości Rosochackie. Dalej, przed Kukowem obwodnica włącza się ponownie w istniejącą drogę nr 65.

 Dzięki obwodnicy Olecka poprawiły się warunki ruchu tranzytowego. Odciążona została  istniejąca droga na odcinku przebiegającym przez miasto, dzięki czemu  poprawiły się warunki ruchu w mieście.

 Obwodnica Olecka jest trzecią w województwie, po obwodnicy Gołdapi i Mrągowa obwodnicą o przekroju 2+1. Przekrój 2+1 to przekrój drogi, który wyposażony jest naprzemiennie raz w jeden, raz w dwa pasy ruchu, co umożliwia sprawne wyprzedzanie wolniejszych pojazdów. Drogi w przekroju 2+1 zapewniają zdecydowanie wyższy poziom swobody ruchu oraz wyższy poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego w odniesieniu do dwupasowych dróg dwukierunkowych. Powtarzające się co kilka kilometrów dwa pasy ruchu w jednym kierunku, rozdzielone barierą lub słupkami, ułatwiają bezpieczne wyprzedzenie wolniejszych pojazdów. Kierowca nie musi obawiać się, że w przypadku błędnej oceny odległości zderzy się czołowo z nadjeżdżającym z przeciwka innym użytkownikiem drogi. Poprawia się bezpieczeństwa ruchu drogowego, maleje liczba oraz ciężkość wypadków, eliminowane są nieprawidłowe manewry wyprzedzania, ulega zmniejszeniu poziom agresji kierowcy, a także zwiększenie poziomu swobody ruchu poprzez poprawę warunków ruchu oraz oszczędność czasu przejazdu.

 Inwestycja współfinansowana jest z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Całkowita wartość projektu – 127 901 588,71 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania UE – 97 289 453,02 PLN
Wartość robót budowlanych – 109 885 366,52 PLN
[www.olecko.pl]

Statystyka

Visitors
4
Articles
191
Articles View Hits
1356728