• www.olecko.info

  • www.olecko.info

  • www.olecko.info

  • www.olecko.info

  • www.olecko.info

www.olecko.info

Olecko - historia, geografia, mapy, artykuły, dokumenty ...

Wymiary oleckiego rynku są szczególne. W najstarszym zachowanym źródle z 1595 roku Caspara Hennenbergera z 1595 roku dotyczącym przeszłości Prus "Erclerung der Preussischen grössern Landtaffel" opisuje się niezwykłe rozmiary rynku oleckiego i przytacza legendę, według której ówczesny starosta straduński, Wawrzyniec von Halle, założył się z kimś zamożnym o większą sumę, że jeżeli stanie na jednym końcu rynku na czele czterystu jeźdźców, to nie będzie widoczny z jego drugiego krańca. Hennenberger pisze, że rynek ma osiem i pół morgi (Der Marckt hat allein achthalb Morgen), Morga chełmińska = 0,56, czyli  4,76 ha.

W przywileju lokacyjnym miasta napisano, że m.in., że "rynek ma mieć dwanaście morgów". Morga chełmińska = 0,56, czyli  12* 0,56 = 6,72 ha


W monografii "Olecko. Z dziejów miasta i powiatu" czytamy z kolei, że miasto rozplanowano z wielkim rozmachem, "dając mu ogromny, dziewięciomorgowy rynek o wymiarach 255x215x228x255 metrów".  Czyli 9* 0,56 = 5,04 ha

"Ostpreußisches Städtehandbuch" z 1926 roku określa jego wielkość na 7 ha.

Postanowiłem samodzielnie dokonać pomiaru na podstawie danych portalu Geoportal geoportal.gov.pl
Mierząc wzdłuż linii kamienic i współczesnych budynków rynek ma kształt trapezu o wymiarach 219 x 220  x 332 x 247 metrów - powierzchnia 6,33 ha.

W kwietniu 2015 roku na zlecenie Urzędu Miejskiego w Olecku geodeta wykonał nowe pomiary. Skrajne punkty określono w miejscach gdzie znajdują się rogi ulic wychodzących z rynku. Rozmiary boków rynku przedstawiały się następująco: 225 x 232 x 340 x 254 metry. Powierzchnia: 6,4288 ha.

W wielu źródłach przedwojennych pisano "największy rynek w Niemczech". A czy w Polsce?

Rynek w Krakowie (uważany za jeden z największych w Europie) ma wymiary kwadratu 200x200 metrów.

Rynek we Wrocławiu ma "zaledwie 3,8 ha. Czyli jest mniejszy od oleckiego. A czy w Polsce jest większy rynek od naszego?

Zobacz więcej: Historia oleckiego rynku